خدمات

شرکتها و بنگاههای اقتصادی در زیر مجموعه امور مالی و اداری خود اموری مانند حسابداری روزانه، حسابداری مالیاتی، امور پرسنلی، بیمه، امور قراردادها، مباحث مرتبط با قانون تجارت، امور اداری، آموزش، طراحی فرآیندهای مالی و… را دارند که برای پیشبرد اهداف خود باید همه این بخش ها به صورت همزمان، یکپارچه و هماهنگ فعال باشند و سازمان ها ناگزیر به استخدام پرسنل متخصص و آگاه برای هر جایگاه شغلی برای انجام امور فوق هستند.
با برونسپاری تمامی این امور نه تنها در مدیریت نیروی انسانی، هزینه ها و زمان صرفه جویی می کنید، بلکه همواره به نیروی متخصص و مطلع و مسلط بر اصول و قوانین روز دسترسی خواهید داشت.

برای حساب و کتابتان روی ما هم حساب کنید

حسابداری

حسابداری روزانه، سیستم اموال، حسابداری فروش، بازرگانی، روشها و فرآیندها و…

بهای تمام شده

پیاده سازی سیستم بهای تمام شده، نظارت و اجرای سیستم، پیاده سازی سیستم انبار و…

خدمات مالیاتی

تحریر دفاتر، اظهارنامه عملکرد، ارزش افزوده، معاملات فصلی، پایانه های فروشگاهی، سامانه مودیان و…

پرسنلی، بیمه و اداره کار

محاسبات حقوق و مزایا، پرونده پرسنلی، محاسبات پایان سال، تحریر دفاعیه های بیمه و کار و…

آموزش پرسنل مالی

تهیه صورت های مالی

پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان

مشاوره عقد قرارداد

بودجه بندی

امور ثبت سامانه تجارت

نظارت بر سیستم مالی

طراحی فرآیندهای مالی

مستندسازی و بایگانی اسناد

روال کاری ما

۱

عارضه یابی و تحلیل وضعیت

 

شناخت وضعیت مالی و اداری هر شرکت اولین گام در طراحی یک سیستم منظم و یکپارچه است که این کار در مرحله عارضه یابی انجام می شود.
۲

پیشنهاد مدل همکاری و شرح خدمات

 

پس از حصول شناخت و شناسایی نقاط فشار و وضعیت کلی شرکت، امکان ارائه مدل همکاری به منظور ساماندهی به سیستم فعلی و بهینه سازی آن به وجود خواهد آمد.
۳

عقد قرارداد و شروع همکاری

 

پس از توافق بر شرح خدمات و مدل همکاری، قرارداد آغاز می گردد و تعهدات طرفین مطابق با آن اجرایی می گردد که این نقطه شروع یک راه طولانی است.
۴

اجرا و تحلیل سیستم طبق نیاز مدیران

 

خروجی اجرای قرارداد مطابق با شرح خدمات ارائه شده، ارائه یک تحلیل جامع و کامل از سیستم مالی و اداری است که به مدیران در تصمیم گیری کمک می نماید.

برای شروع همکاری و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

ایجاد یک سیستم مالی و اداری منظم اولین گام در طراحی یک سازمان موفق است.
برای دارایی هایتان ارزش ویژه قائل شوید.
با ما تماس بگیرید